Παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στα μαθήματα του https://exams.eclass.upatras.gr/ το αργότερο μέχρι 25/6 προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν στην εξεταστική των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Μετά την τελική ημερομηνία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα μαθήματα που δεν έχουν εγγραφεί.