Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα  23 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα  30 Νοεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των επιτυχόντων στο Τμήμα μας με την κατηγορία των αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι εγγραφές θα γίνουν εξ αποστάσεως, αποστέλλοντάς  ηλεκτρονικά  σε μορφή pdf τα πιο κάτω δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση grambio@upatras.gr ή pskarm@upatras.gr, τα οποία είναι:

  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )
  • Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών θα σας αποσταλεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να δηλώσετε τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου.

Επίσης θα σας αποσταλεί και πιστοποιητικό φοίτησης.