Εγγραφές των εισαγομένων αλλοδαπών – αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.

[Download]Εγγραφές εισαγομένων αλλοδαπών-αλλογενών και ομογενών υποτρόφων ακαδ. έτους 2020-2021