Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η αναλυτική εγκύκλιος εγγραφών θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, https://www.minedu.gov.gr/.

Οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας μπορούν να έρχονται στη Γραμματεία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους κάθε μέρα από τις 10:00 π.μ. έως τη 1:00 μμ.

Εναλλακτικά, μπορεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά τους άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να αποστείλουν με ταχυδρομική αποστολή την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19.

Επισημαίνεται τέλος ότι για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας

2021_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΓΓΡΑΦΩΝ_ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ_22-9-21