Το μάθημα επιλογής Εφαρμοσμένη Ηθική και Βιοηθική δεν θα διδαχθεί κατά το τρέχων χειμερινό εξάμηνο.