Τα δοκιμαστικά μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές και τα μέλη του Τμήματος, καθώς και τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για τη θέση της Μικροβιολογίας-Ανοσολογίας.

Οι παρουσιάσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Βιολογίας (005, ισόγειο Τμήματος).

Tετάρτη, 8-1-2020

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΑ
1 Αρβανίτης Δημήτριος Χημειοτακτισμός. Μηχανισμός περιστροφής του μαστιγίου στο βακτήριο Escherichia coli. 10.30
2 Ευσταθίου Αντωνία » 11.00
3 Καμπούρης Μανούσος » 11.30
4 Λαγουμιντζής Γεώργιος » 12.00


Πέμπτη, 9-1-2020

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΑ
1 Μεζίτη Αλεξάνδρα Το βακτηριακό ενδοσπόριο. 10.30
2 Παναγούλιας Ιωάννης » 11.00
3 Στάμου Παναγιώτα » 11.30