Η Επιστήμη των Πολιτών αντιπροσωπεύει μια αλλαγή στο επιστημονικό παράδειγμα που προσκαλεί και βασίζεται στην βοήθεια και τον διάλογο με τους πολίτες, προκειμένου να διεξάγουν κριτικής σημασίας βήματα της ερευνητικής διαδικασίας. Θεωρείται ως ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της Ανοικτής Επιστήμης και συχνά εκφράζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Το εργαστήριο αυτό θα εισαγάγει τις έννοιες και τις πρακτικές της Επιστήμης των Πολιτών στην κοινότητα των ακαδημαϊκών και πολιτών της Πάτρας. Αποτελεί τόσο μια εκδήλωση μεταφοράς όσο και ανταλλαγής γνώσης. Οι Thomas Kaarsted και Anne Kathrine Overgaard από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας με αφορμή τη συμμετοχή τους στο TEDxPatras 2023 θα παρουσιάσουν τις καλύτερες περιπτώσεις μελέτης από τη Δανία και θα επισημάνουν τους τομείς που οι βασικοί ενδιαφερόμενοι, όπως ερευνητές, πολίτες και βιβλιοθηκονόμοι, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους. Ταυτόχρονα, η αλληλεπίδραση μεταξύ των ερευνητών και των πολιτών θα αποκαλύψει τα ενδιαφέροντα που έχει κάθε πλευρά για πιθανή συνεργασία για την κοινή αντιμετώπιση ερευνητικών προβλημάτων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Αυτό το εργαστήριο απευθύνεται στο ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που είναι ενεργά στον ερευνητικό τομέα, καθώς και σε πολίτες και σε συλλόγους ενεργών πολιτών. Είναι μια ευκαιρία να γεφυρωθούν κοινότητες που ειδάλλως είναι χωρισμένες και να συζητηθούν πιθανές συνεργασίες. Καλούνται επίσης οι βιβλιοθηκονόμοι, καθώς αναγνωρίζονται ως κύριοι ενδιαφερόμενοι για τη διάδοση και τη βιωσιμότητα των έργων της Επιστήμης των Πολιτών. Δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τα ερευνητικά ενδιαφέροντα; από τις φυσικές επιστήμες στις ανθρωπιστικές και από την ιατρική στις κοινωνικές επιστήμες, όλοι/ες είναι προσκεκλημένοι/ες.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάδα και διοργανώνεται από κοινού από τη Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο του έργου CeOS_SE, και το TEDxPatras.

Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας μέσω μέσω του ακόλουθου σύνδεσμου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://library.upatras.gr/event/citizensciencebridges

Στους συμμετέχοντες θα δωθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.