Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» θα πραγματοποιηθούν από 23.10.2023 έως 03.11.2023

Η δήλωση μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ακολουθώντας τα εξής βήματα (αφού έχει γίνει πρώτα η ανανέωση εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023 – 2024):

  1. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.biology.upatras.gr
  2. Μπαίνετε στο σύνδεσμο που υπάρχει στο πάνω δεξί μέρος της ιστοσελίδας και γράφει «Ηλεκτρονική Γραμματεία»
  3. Πληκτρολογείτε τους κωδικούς σας
  4. Επιλέγετε Ειδίκευση
  5. Πραγματοποιείτε τη δήλωση μαθημάτων
  6. Πατάτε αποθήκευση

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Οι φοιτητές του τρίτου εξαμήνου δηλώνουν την ολοκλήρωση της Μ.Δ.Ε. (GBIO_ΟΚΥΔ4 για την ειδίκευση Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων, GBIO_ΒΤΥΔ4 για την ειδίκευση Βιολογική Τεχνολογία) και όποιο μάθημα του χειμερινού εξαμήνου οφείλουν (αν οφείλουν).
  • Οι υπόλοιποι φοιτητές δεν ξαναδηλώνουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (η Μ.Δ.Ε. δηλώνεται μόνο μία φορά, η έναρξη στο β΄ εξάμηνο και η ολοκλήρωση στο γ΄ εξάμηνο), δηλώνουν μόνο τα υπόλοιπα μαθήματα που οφείλουν. Αν δεν οφείλουν μαθήματα, δεν κάνουν δήλωση μαθημάτων.
  • Δεν καταχωρείται βαθμολογία σε μάθημα που δεν έχει δηλωθεί.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Πάτρα, 23.10.2023