Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους  2021 – 2022 των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» θα πραγματοποιηθούν από 11-11-2021 έως 3-12-2021.

Όσοι φοιτητές οφείλουν μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα πρέπει να τα δηλώσουν και πάλι, όχι όμως τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Η δήλωση μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  1. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.biology.upatras.gr
  2. Μπαίνετε στον σύνδεσμο που υπάρχει στο πάνω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας –  «Ηλεκτρονική Γραμματεία»
  3. Πληκτρολογείτε τους κωδικούς σας
  4. Επιλέγετε Ειδίκευση
  5. Πραγματοποιείτε τη δήλωση μαθημάτων
  6. Πατάτε αποθήκευση

Οι φοιτητές δεν ξαναδηλώνουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, δηλώνουν μόνο τα υπόλοιπα μαθήματα που οφείλουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν καταχωρείται βαθμολογία σε μάθημα που δεν έχει δηλωθεί.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος