• Οι φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 πρέπει να δηλώσουν στο 8ο εξάμηνο  τη Διπλωματική ΙI με κωδικό ΒΙΟ_ΔΙΠΛ2. Αυτή η διπλωματική δηλώνεται μόνο μία φορά.
  • Οι φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 και 2015-2016 που την ; έχουν ήδη δηλώσει, δεν την  ξαναδηλώνουν.
  • Οι φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 και πριν, πρέπει να δηλώσουν στο  8ο εξάμηνο Διπλωματική Εργασία ΙI, με κωδικό ΒΙΟ_ΗΕ03.