Οι φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, πρέπει να δηλώσουν στο  7ο εξάμηνο  τη Διπλωματική Ι με κωδικό ΒΙΟ_ΔΙΠΛ1.  Αυτή η διπλωματική δηλώνεται μόνο μία φορά. Αν την έχει δηλώσει ο φοιτητής δεν την ξαναδηλώνει.

Οι φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 και πριν, πρέπει να δηλώσουν στο  7ο εξάμηνο Διπλωματική Εργασία Ι, με κωδικό ΒΙΟ_ΖΕ08. Αυτή η διπλωματική δηλώνεται σε κάθε εξάμηνο.

Από τη Γραμματεία