Οι προπτυχιακοί φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 πρέπει να δηλώσουν στο  7ο εξάμηνο  τη Διπλωματική I με κωδικό ΒΙΟ_ΔΙΠΛ1. Αυτή η διπλωματική δηλώνεται μόνο μία φορά. Αν την έχει δηλώσει ο φοιτητής δεν την ξαναδηλώνει.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 και πριν, πρέπει να δηλώσουν στο  7ο εξάμηνο Διπλωματική Εργασία I, με κωδικό ΒΙΟ_ΖΕ08. Αυτή η διπλωματική δηλώνεται σε κάθε εξάμηνο.