Ο εργαστηριακός έλεγχος rapid test διενεργείται υποχρεωτικά δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 4406/τ. Β΄/24.09.2021).

Επισημαίνεται ότι το αρνητικό αποτέλεσμα του κάθε τεστ δεν ισχύει μόνο για 48 ώρες, αλλά μέχρι τη διενέργεια του επόμενου εβδομαδιαίου τεστ.

H εφαρμογή COVID FREE GR (στα κινητά) ελέγχει εάν το test έγινε τις τελευταίες 48 ώρες. Συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο την Τρίτη και την Παρασκευή για τον έλεγχο των rapid tests. Για τις υπόλοιπες ημέρες θα ελέγχεται η ημερομηνία που αναγράφεται στο πιστοποιητικό, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ.

Για την Επιτροπή COVID-19

Καθηγητής Μάρκος Μαραγκός
Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας