Το Τμήμα Βιολογίας, αναλογιζόμενο τις τραγικές καταστάσεις που βιώνει η χώρα μας και σε πλήρη συμφωνία με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (υπ’ αριθ. 145/7.9.2023), δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές που προέρχονται από τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλος) και αντιμετωπίζουν προβλήματα συμμετοχής στη διενέργεια των εξετάσεων της περιόδου Σεπτεμβρίου 2023, να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες των μαθημάτων που προτίθενται να εξεταστούν, προκειμένου οι τελευταίοι να μεριμνήσουν για την εξέτασή τους με κάθε πρόσφορο τρόπο.