Τα μαθήματα αρχίζουν μέσω Skype στις 19/03/2020, 9.00-11.00, και θα γίνονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 9.00-11.00. Ο σύνδεσμος για τις τηλεδιασκέψεις υπάρχει στις ανακοινώσεις του eclass.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να χρησιμοποιούν για την εγγραφή τους στο eclass το e-mail, που τους έδωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας

Θεόδωρος Τσεγενίδης, Καθηγητής