Για αποτελεσματικότερη προστασία, παρακαλούνται οι φοιτητές και το προσωπικό που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες να φέρουν προστατευτική μάσκα τύπου  ΚΝ95 ή FFP2 NR την οποία και θα φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους σε κλειστούς χώρους του Τμήματος (διάδρομοι, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηριακοί χώροι, αναγνωστήριο, κ.λπ.).

Από την υποχρεωτική χρήση μάσκας, εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων), οι οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα που κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος, υπόψιν του Προέδρου και/ή του υπεύθυνου διαχείρισης COVID-19 (σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθ. 5, της ΚΥΑ 4406/2021).

Εκ μέρους της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας του Τμήματος Βιολογίας
Στέφανος Νταϊλιάνης