Ακολουθούν τα αποτελέσματα:

Α/Α ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
1 8 15,5 14,5 20 50
2 6 15,5 15,5 18 49
3 2 12,5 14 19 45,5
4 5 15,5 12,5 14 42