Επισυνάπτουμε την ανακοίνωση με τα αποτελέσματα Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» για το ακαδημαϊκό έτος 2022– 2023.

Κατεβάστε τα αποτελέσματα

Επιτυχόντες ΜΠΣ_ακαδημαϊκό έτος 2022-2023