Σας επισυνάπτουμε την ως άνω σχετική απόφαση της Πρυτάνεως καθώς και την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» για ενημέρωσή.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ