Από  23/10/2023 έως 29/11/2023

Η ανανέωση εγγραφής και οι δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://progress.upatras.gr με τους κωδικούς πρόσβασης που χορηγήθηκαν στους φοιτητές κατά την εγγραφή τους.

Πριν από τη δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να έχετε κάνει  την ανανέωση εγγραφής σας στο χειμερινό εξάμηνο.

  1. Οι φοιτητές που φοιτούν στο 1ο εξάμηνο φοίτησης (εισαγωγή ακαδ. έτος 2023- 2024) δηλώνουν μόνο τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου.
  2. Οι φοιτητές που φοιτούν στα 3ο – 5ο –7ο εξάμηνα φοίτησης (εισαγωγή από το ακαδ. έτος 2020-2021 και έπειτα) δηλώνουν:

α) τα  μαθήματα που αντιστοιχούν στο εξάμηνο φοίτησης τους, ίσα σε 30 ECTS. Υπέρβαση του αριθμού των 30 ECTS ΔΕΝ επιτρέπεται και

β) τα οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων χειμερινών εξαμήνων σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2023-2024.

  1. Οι επί πτυχίω φοιτητές ακαδ. έτους εισαγωγής 2014-2015 έως και 2019-2020 δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινών εξαμήνων σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2023-2024 (Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών). 30 ECTS σε κάθε εξάμηνο ακριβώς. Δεν επιτρέπεται καμία υπέρβαση των 30 ECTS ανά εξάμηνο.

Οι επί πτυχίω φοιτητές ακαδ. έτος εισαγωγής 2013-2014 και πριν δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινών εξαμήνων σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2023-2024.

Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου για φοιτητές, ακαδ. έτος εισαγωγής 2014-15 και μετά:

  • Για τους φοιτητές εισαγωγής 2014 – 2015 και εξής απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου η επιτυχής εξέταση σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και η συμπλήρωση συνολικά (από υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα) 240 μονάδων ECTS ΑΚΡΙΒΩΣ (πιστωτικές μονάδες) – αποκλειστικά 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο.
  • Για τους φοιτητές εισαγωγής 2009 – 2010 έως 2013-2014 απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου η επιτυχής εξέταση σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και η συμπλήρωση συνολικά (από υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα) τουλάχιστον 240 μονάδων ECTS (πιστωτικές μονάδες).
  • Για τους φοιτητές εισαγωγής 2008 – 2009 και προηγουμένους απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου η επιτυχής εξέταση σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και η συμπλήρωση συνολικά (από υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα) τουλάχιστον 150 διδακτικών μονάδων (Δ.Μ.)
  • Αν δεν πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας, 23-10 2023 έως 29-11-2023, η ανανέωση εγγραφής και η δήλωση μαθημάτων ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ, ο φοιτητής δεν θα έχει δικαίωμα εξέτασης σε μαθήματα, ούτε στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο, ούτε στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.
  • Δε θα μπορεί να καταχωριστεί βαθμολογία σε μαθήματα που δεν έχουν δηωθεί.
  • Η δήλωση μαθήματος θεωρείται ότι έχει καταχωριστεί στο σύστημα μόνον όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει την οριστική υποβολή της με «Αποθήκευση» στο σύστημα.
  • Τα μαθήματα που καταργήθηκαν και δεν ολοκληρώθηκαν επιτυχώς πρέπει να αντικατασταθούν από μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών ακαδ. έτους 2023-2024.

Για τεχνικά προβλήματα στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο:  itdesk@upatras.gr