Η δικτυακή πύλη για ανανέωση εγγραφής των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος Βιολογίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023, θα είναι ανοιχτή για το χρονικό διάστημα από 01-09-2022 έως και 31-10-2022.

Η ανανέωση εγγραφής πραγματοποιείται στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr

Ανανέωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές.

Πιστοποιητικά σπουδών θα χορηγούνται μετά την ανανέωση εγγραφής.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος