ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Από  09/03/2023 έως 30/04/2023        

Η ανανέωση εγγραφής και οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://progress.upatras.gr με τους κωδικούς πρόσβασης που χορηγήθηκαν στους φοιτητές κατά την εγγραφή τους,

Πριν από τη δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να έχετε κάνει  την ανανέωση εγγραφής σας στο εαρινό εξάμηνο.

 1. Οι φοιτητές που φοιτούν στο 2ο εξάμηνο φοίτησης (εισαγωγή ακαδ. έτος 2022- 2023) δηλώνουν μόνο τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου του Νέου Προγράμματος Σπουδών.
 2. Οι φοιτητές που φοιτούν στα 4ο – 6ο –8ο εξάμηνα φοίτησης (εισαγωγή από το ακαδ. έτος 2019-2020 και έπειτα) δηλώνουν:

α) τα  μαθήματα που αντιστοιχούν στο εξάμηνο φοίτησης τους, ίσα σε 30 ECTS. Υπέρβαση του αριθμού των 30 ECTS ΔΕΝ επιτρέπεται και

β) τα οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων εαρινών εξαμήνων σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2022-2023.

 1. Οι επί πτυχίω φοιτητές ακαδ. έτος εισαγωγής 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα εαρινών εξαμήνων σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2022-2023.

Οι επί πτυχίω φοιτητές ακαδ. έτος εισαγωγής 2013-2014 και πριν δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα εαρινών εξαμήνων σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2022-2023.

Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου για φοιτητές, ακαδ. έτος εισαγωγής 2014-15 έως 2019-2020 :

Για τους φοιτητές εισαγωγής 2014-2015 και εξής απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου η επιτυχής εξέταση σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και η συμπλήρωση συνολικά (από υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα) 240 μονάδων ECTS ΑΚΡΙΒΩΣ – αποκλειστικά 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο.

→Για τους φοιτητές εισαγωγής 2009 – 2010 έως 2013-2014 απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου η επιτυχής εξέταση σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και η συμπλήρωση συνολικά (από υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα) τουλάχιστον 240 μονάδων ECTS.

→ Για τους φοιτητές εισαγωγής 2008-2009 και πριν απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου η επιτυχής εξέταση σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και η συμπλήρωση συνολικά (από υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα) τουλάχιστον 150 διδακτικών μονάδων (Δ.Μ.)

 Αν δεν πραγματοποιηθεί εντός της  προθεσμίας, 09-03-2023 έως και 30-04-2023, η ανανέωση εγγραφής και η δήλωση μαθημάτων ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ, ο φοιτητής δεν θα έχει δικαίωμα εξέτασης σε μαθήματα, ούτε στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο, ούτε στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.

 Η δήλωση μαθήματος θεωρείται ότι έχει καταχωρηθεί στο σύστημα μόνον όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει την οριστική υποβολή της με «Αποθήκευση» στο σύστημα.

 

Για τεχνικά προβλήματα στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο:  itdesk@upatras.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

 1. Οι φοιτητές εισαγωγής 2009 – 2010 έως 2013-2014 πρέπει να μετρήστε με προσοχή τις μονάδες ECTS και όχι τον αριθμό μαθημάτων, ώστε να συμπληρώνονται οι 240 ECTS για τη λήψη του πτυχίου. Όσοι από την παραπάνω κατηγορία φοιτητές έχουν λιγότερες μονάδες ECTS από 240 ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ.
 2. Οι φοιτητές εισαγωγής 2008 – 2009 και οι προηγούμενοι πρέπει να μετρήστε με προσοχή τις διδακτικές μονάδες, ώστε να συμπληρώνονται οι 150 διδακτικές μονάδες για τη λήψη του πτυχίου. Όσοι από την παραπάνω κατηγορία επί πτυχίω φοιτητές έχουν λιγότερες διδακτικές μονάδες από 150 ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ.
 3. Τα μαθήματα που καταργήθηκαν και δεν ολοκληρώθηκαν επιτυχώς πρέπει να αντικατασταθούν από μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών ακαδ. έτους 2022-2023.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2019-20 ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Διευκρινίσεις και ρυθμίσεις για το νέο πρόγραμμα σπουδών

(2020 – 2021, 2021-2022 και 2022-2023 )

Λόγω των αλλαγών στο νέο ΠΠΣ 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία παράλληλων ΠΠΣ (ΠΠΣ 2019-2020 και νέο ΠΠΣ 2020-2021 και μετά), προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη φοίτηση και αποφοίτηση των φοιτητών εισαγωγής 2019-2020 και πριν, ενώ δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις (όπου απαιτείται) για τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων.

Γενικές ρυθμίσεις

 1. Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου είναι η φοίτηση 8 διδακτικών εξαμήνων, η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων και η συμπλήρωση 240 μονάδων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και έπειτα και τουλάχιστον 150 Δ.Μ. για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και πριν.
 2. Οι φοιτητές εισαγωγής 2020-2021 και μετά θα ακολουθήσουν το νέο ΠΠΣ, προκειμένου να εξασφαλίζουν 30 ECTS από τα προσφερόμενα μαθήματα.
 3. Οι φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οφείλουν να ολοκληρώσουν τα μαθήματα του παλαιού ΠΠΣ 2019-2020, με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS.
 4. Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ανά εξάμηνο μαθήματα που να συμπληρώνουν 30 Μονάδες ECTS.
 5. Η συμπλήρωση των 240 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) γίνεται από τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής.
 6. Κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώνει τα μαθήματα του εξαμήνου που φοιτά και όλα όσα οφείλει από προηγούμενα εξάμηνα χειμερινά ή εαρινά, αντίστοιχα.