Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00-11:00 μ.μ. η υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας Νικολίνα Χαραλάμπους θα παρουσιάσει την ετήσια έκθεση προόδου (δεύτερη έκθεση προόδου) της διδακτορικής της διατριβής με θέμα «Μελέτη των βιολογικών επιδράσεων της ουσίας Tetraglyme σε υδρόβιους οργανισμούς και σε in vitro πειραματικά μοντέλα».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην εργαστηριακή αίθουσα Β/Μ 382 του Εργαστηρίου Ζωολογίας (3ος όροφος, Τομέας Βιολογίας Ζώων).

Εκ μέρους της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

Στέφανος Νταϊλιάνης (επιβλέπων μέλος ΔΕΠ)