1. Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID 19 που έχουν επιβληθεί, και μέχρι την πλήρη επάνοδο του Ιδρύματος σε κανονική λειτουργία, ανεστάλησαν όλες οι ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν τα πτυχία τους από τη Γραμματεία του Τμήματος, χωρίς την ύπαρξη συνοδών μελών. Τα πτυχία μπορεί να παραλάβει με αυτοπρόσωπη παρουσία ο απόφοιτος με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή με την κατωτέρω περιγραφείσα διαδικασία με εταιρία ταχυμεταφορών κατόπιν τηλεφωνικής (2610 969201, 204) ή ηλεκτρονικής (mtsepa@upatras.gr και dgrambio@upatras.gr ) επικοινωνίας με την Γραμματεία από τη Δευτέρα 24-8-2020 και εξής, από τις 10:00 πμ έως τις 13:00 μμ
  3. Για την ειδική περίπτωση αδυναμίας πτυχιούχου προσέλευσης στη Γραμματεία, το πτυχίο δύναται να αποστέλλεται με τον ακόλουθο τρόπο και με αποκλειστική ευθύνη του πτυχιούχου κατόπιν αιτήματός του, ως ακολούθως:

– Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος (mtsepa@upatras.gr και dgrambio@upatras.gr ) με συνημμένα τα παρακάτω:

3.1 Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορεί να εκδώσει ο ίδιος ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω εφαρμογής www.gov.gr (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ …………..

Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο ή δίπλωμα ή δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστοποιητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου ………. (Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω να τα παραλάβει αντ’ εμού, με δική μου οικονομική επιβάρυνση, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος, τις ημέρες και ώρες που θα μου υποδειχθούν από την υπηρεσία σας.

Έχω Α.Μ Φοιτητή ………….. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο ……………………………………………………………………………. (π.χ Ιoυλίου 2020).
Επισυνάπτω στο παρόν αρχείο  τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου).

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και αποστολής ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την εφαρμογή www.gov.gr, και ειδικότερα από τον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses. Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Η εν λόγω Υπεύθυνη δήλωση είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να την αποστείλει και ηλεκτρονικά σε δημόσια υπηρεσία.

3.2 Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής του ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, του διαβατηρίου του).

Οι απόφοιτοι που θα παραλάβουν τα πτυχία τους είναι οι εξής:

ΝΕΟΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΛΙΟΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ
1045061
1005216 101120133593
1019185
1052396
1047954
1052378
1004890 101120093087
1005236 101120133616
1002399
1048015
1005256 101120133641
1049880
1051468
1048030
1005324 101120133724
1029235
1048003