Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επικοινωνίας με το ΥΠΑΙΘ,  για τους άρρενες Κυπρίους που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία (εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2021-2022 και το ακαδ. έτος 2022-2023), και δεν θα έχουν λάβει απολυτήριο στρατού έως τις 19.09.2022, θα ισχύσει η διάταξη της εγκυκλίου στη Σημείωση 5, «Οι εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού μέχρι 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους», ήτοι έως τις 15.11.2022.