Για λόγους λειτουργικούς πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση των ονομάτων των φοιτητών, οι οποίοι εγγράφηκαν στο e-class του μαθήματος πριν την ημερομηνία 1/9/19. Όποιος διατηρεί ενδιαφέρον στο μάθημα θα πρέπει να εγγραφεί εκ νέου στο e-class.

Για το μάθημα Φυσική του Α’ εξαμήνου ορίζεται η Παρασκευή 16.00-17.00 κάθε εβδομάδας, ως ώρα επίλυσης αποριών σχετικά με το μάθημα.

Η διαδικτυακή διεύθυνση είναι αυτή του μαθήματος.

Κ.Σ. Ανδρικόπουλος