Αγαπητές/οι φοιτήτριες/τες,

όσοι έχετε επιλέξει το μάθημα “Εγκέφαλος και Νους” παρακαλείσθε να εγγραφείτε στο νέο προφίλ του μαθήματος στο eclass (Εγκέφαλος και Νους (ΒΙΟ_ΕΦΝ)).

Επίσης, στην παράδοση του μαθήματος στις 10/11/2022 θα ορισθούν οι ομάδες εργασιών.

Ο διδάσκων του μαθήματος,
Λεωνίδας Λεοντιάδης”