Η ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος  Βιολογίας  θα πραγματοποιηθεί την  Τρίτη 5  Δεκεμβρίου 2023 και ώρα  09:00 πμ στο Αμφιθέατρο Ι-1 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι φοιτητές/τριες  οι οποίοι/ες θα συμμετάσχουν στην τρέχουσα ορκωμοσία  πρέπει να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας μέσω του συνδέσμου  https://eservice.upatras.gr/  το αργότερο έως και τις 9-11-2023,  σε διαφορετική περίπτωση  δεν θα συμπεριληφθούν στην τρέχουσα ορκωμοσία.

Σημείωση για την ακαδημαϊκή ταυτότητα:

  • Στην περίπτωση που έχετε απωλέσει την ακαδημαϊκή ταυτότητα το δηλώνετε στην υπεύθυνη δήλωση.
  • Στην περίπτωση που έχει λήξει, το δηλώνετε στην υπεύθυνη δήλωση.
  • Στην περίπτωση που έχετε ενεργή ακαδημαϊκή ταυτότητα, θα πρέπει άμεσα να τη στείλετε στη Γραμματεία του Τμήματος με ταχυδρομείο ή με courier, προκειμένου να ακυρωθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η υπεύθυνη δήλωση που αφορά στη λήξη ή απώλεια της ακαδημαϊκής ταυτότητας θα επισυναφθεί στο πεδίο (Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας Ακαδημαϊκής Ταυτότητας )

Η παρουσία κάθε πτυχιούχου στην ορκωμοσία είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος