Ενημερώνουμε τους φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν, οι οποίοι  ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών για τα κάτωθι:

  1. Φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση (θεωρία και παρακολούθηση υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων) του μαθήματος με κωδικό ΒΙΟ_ΖΕ03 «Νευροβιολογία» (6 ECΤS) και δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς, ότι μπορούν να το δηλώνουν κανονικά προς εξέταση στις εξεταστικές περιόδους.
  2. Φοιτητές/τριες που δεν έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση (θεωρία και παρακολούθηση υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων) του μαθήματος με κωδικό ΒΙΟ_ΖΕ03 «Νευροβιολογία» (6 ECΤS), ότι δεν μπορούν να το δηλώσουν προς παρακολούθηση και εξέταση, καθώς το εν λόγω μάθημα δεν περιλαμβάνει πλέον εργαστηριακές ασκήσεις και αντιστοιχεί σε  3 ECTS μονάδες. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δηλωθεί ένα άλλο  μάθημα (6 ECTS)  ή δύο μαθήματα (3 ECTS) του παλαιού προγράμματος σπουδών (σύνολο  6 ECTS μονάδων), για να συμπληρωθούν οι 240 ECTS που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου .

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ