Κατεβάστε την απόφαση

ΥΑ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ_ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΜΕ ΑΔΑ 2022

Κατεβάστε το ΦΕΚ

ΦΕΚ 272_2007_t.B