Οι φοιτητές που οφείλουν το υποχρεωτικό μάθημα Βιοστατιστική πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Γραμματεία, grambio@upatras.gr, τηλ: 2610 969203.