Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο

Ανακήρυξη υποψηφίου -Τομέας ΒΦ