Αναφορικά με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Για την υποχρέωση της Τρίτης: ο εργαστηριακός έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την Τρίτη και συγκεκριμένα την Κυριακή ή τη Δευτέρα έως τις 11.59 μ.μ.
  • Για την υποχρέωση της Παρασκευής: ο εργαστηριακός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιηθεί έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την Παρασκευή και συγκεκριμένα την Τετάρτη ή την Πέμπτη έως τις 11.59 μ.μ.