Διαβάστε την ακόλουθη ανακοίνωση.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ