Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές», προβλέπεται κάλυψη εξόδων συμμετοχής τεσσάρων μεταπτυχιακών φοιτητών σε συνέδριο (2 μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες ανά κατεύθυνση, 100 ευρώ ανά μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια).

Επομένως, παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές», που προτίθενται να παρακολουθήσουν κάποιο συνέδριο μέσα στο 2021, να δηλώσουν την πρόθεση τους (συνοδευόμενη από στοιχεία του συνεδρίου καθώς και έναν ενδεικτικό τίτλο της ανακοίνωσης τους ή και περίληψη), στέλνοντας email στον κ. Σίνο Γκιώκα (Διευθυντή του ΠΜΣ), καθώς και (κατά περίπτωση) στους Συντονιστές των αντίστοιχων κατευθύνσεων: α) κ. Στέφανο Νταϊλιάνη (Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων) και β) κ. Ελευθερία Ροσμαράκη (Κατεύθυνση Βιολογική Τεχνολογία), μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

Σίνος Γκιώκας

Διευθυντής του ΠΜΣ