Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές», προβλέπεται κάλυψη εξόδων συμμετοχής τεσσάρων μεταπτυχιακών φοιτητών σε συνέδριο (2 μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες ανά κατεύθυνση, 100 ευρώ ανά μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια).

Επομένως, παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές», που προτίθενται να παρακολουθήσουν κάποιο συνέδριο μέσα στο 2021να δηλώσουν την πρόθεση τους (συνοδευόμενη από στοιχεία του συνεδρίου καθώς και έναν ενδεικτικό τίτλο της ανακοίνωσης τους ή και περίληψη), στέλνοντας email στον κ. Σίνο Γκιώκα (Διευθυντή του ΠΜΣ), καθώς και (κατά περίπτωση) στους Συντονιστές των αντίστοιχων κατευθύνσεων: α) κ. Στέφανο Νταϊλιάνη (Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων) και β) κ. Ελευθερία Ροσμαράκη (Κατεύθυνση Βιολογική Τεχνολογία).

Οι αιτήσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 2 μήνες πριν από τη διεξαγωγή του συνεδρίου.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

 Σίνος Γκιώκας

Διευθυντής του ΠΜΣ